image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 
 
      ปกข้อบัญญัติงบประมาณ 61
      (สำนักปลัด) 2561 (1)
      (สำนักปลัด) 2561 (2)
      (สำนักปลัด) 2561 (3)
      (สำนักปลัด) 2561 (4)
      (สำนักปลัด) 2561 (5)
      (กองคลัง) 2561
      (กองช่าง) 2561
      (กองสาธารณสุข) 2561
      (กองการศึกษา ) 2561
      ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติ ปี 61
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561(กองการศึกษา)
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561(กองสาธารณสุขฯ)
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 (กองช่าง)
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561(กองคลัง)
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 (สำนักงานปลัด)
      ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2560
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2560
      กองช่าง 2560
 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ pdf
   
1 | 2 |