เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถังประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น [ 19 ก.พ. 2563 ]