ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยเสรี)หมู่ที่ 4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา [ 14 พ.ย. 2562 ]