ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ) ของสำนักงานปลัด [ 6 ก.พ. 2563 ]