แบบ บก.01โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. บริเวณถนนเลียบคลองสาธารณะ หมู่ที่ ๘ บ้านวังตาแก้ว ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 20 ม.ค. 2563 ]