ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(หนองโสน) หมู่ที่ 7 ตำบลคานหามอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 26 พ.ค. 2560 ]