ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านคานหาม ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา [ 4 เม.ย. 2560 ]