สอบราคาจ้างโครงการเทถนน ค.ส.ล. บ้านคานหาม หมู่ที่ ๔ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 3 เม.ย. 2560 ]