ยกเลิกประกวดราคาโครงการถมดิน บริเวณที่สาธารณประโยชน์ หนองโสน หมู่ที่ ๗ บ้านวังตามั่นตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 8 มี.ค. 2560 ]