ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านคานหาม ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา [ 3 มี.ค. 2560 ]