ราคากลางโครงการถมดิน บริเวณที่สาธารณประโยชน์ หนองโสน หมู่ที่ ๗ บ้านวังตามั่นตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 3 มี.ค. 2560 ]