ราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.คานหาม หมู่ที่ 5 บ้านโคกมะยม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 16 ก.พ. 2560 ]