สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเบี่ยง ค.ส.ล. (ถนนเลียบคลอง) หมู่ที่ 1 บ้านคานหาม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 16 ก.พ. 2560 ]