image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
>> ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยทับทิมทอง หมู่ที่ ๙ บ้านโคกมะยม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 27 ก.ค. 2559 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยทับทิมทอง หมู่ที่ ๙ บ้านโคกมะยม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 27 ก.ค. 2559 ]
>> ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านวังตามั่น หมู่ที่ ๗ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 27 ก.ค. 2559 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านวังตามั่น หมู่ที่ ๗ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 27 ก.ค. 2559 ]
>> ตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1-9 ตำบลคานหาม  [ 8 ม.ค. 2558 ]
>> ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยเสรี)  [ 30 มี.ค. 2558 ]
>> ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.คานหาม  [ 28 ม.ค. 2558 ]
>> ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ซอยข้าง เฮง เฮง)  [ 1 เม.ย. 2558 ]
>> ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานสนามกีฬา ที่สาธารณประโยชน์ (หนองโสน) หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น  [ 14 พ.ค. 2558 ]
>> ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานสนามฟุตซอล ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 (บ้านโคกระวาง)  [ 2 ก.พ. 2558 ]
>> ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่1  [ 21 ต.ค. 2558 ]
>> ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 (ซอยข้างสนาม)  [ 16 เม.ย. 2558 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ซอยข้าง เฮง เฮง )  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
>> โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยเสรี) ต.คานหาม  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
>> ราคากลางประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านวังตามั่น หมู่ที่ 7 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  [ 3 ธ.ค. 2558 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |