image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
>> ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าวัดโคกมะยม หมู่ 5 บ้านโคกมะยม  [ 22 ส.ค. 2559 ]
>> โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าวัดโคกมะยม หมู่ 5 บ้านโคกมะยม  [ 22 ส.ค. 2559 ]
>> ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อข้างบ้านนายตุ๋ย หมู่ 4 บ้านคานหาม  [ 22 ส.ค. 2559 ]
>> โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อข้างบ้านนายตุ๋ย หมู่ 4 บ้านคานหาม  [ 22 ส.ค. 2559 ]
>> ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธรรมอโศก หมู่ 2 บ้านโคกระวาง ตำบล  [ 22 ส.ค. 2559 ]
>> สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธรรมอโศก หมู่ 2 บ้านโคกระวาง ตำบล  [ 22 ส.ค. 2559 ]
>> ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกหมู่ที่ 8 (บ้านวังตาแก้ว) ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 19 ส.ค. 2559 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกหมู่ที่ 8 (บ้านวังตาแก้ว) ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 19 ส.ค. 2559 ]
>> ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกหมู่ที่ ๑ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 19 ส.ค. 2559 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกหมู่ที่ ๑ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 19 ส.ค. 2559 ]
>> ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.อยุธยา  [ 10 ส.ค. 2559 ]
>> โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.อยุธยา  [ 10 ส.ค. 2559 ]
>> ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 บ้านหนองไม้ซุง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 10 ส.ค. 2559 ]
>> โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 บ้านหนองไม้ซุง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 10 ส.ค. 2559 ]
>> สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู กระบะสำเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต จำนวน ๑ คัน  [ 1 ส.ค. 2559 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |