image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
>> โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านโคกมะยม หมู่ที่ 5และหมุ่ที่ 6  [ 26 ม.ค. 2560 ]
>> ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินและลงลูกรัง ทางเข้าที่สาธารณะประโยชน์หนองโสน หมู่ที่ 7  [ 18 พ.ย. 2559 ]
>> ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินและลงลูกรัง ทางเข้าที่สาธารณะประโยชน์หนองโสน หมู่ที่ 7  [ 18 พ.ย. 2559 ]
>> ราคากลางสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเลียบคลอง) หมู่ 7  [ 10 พ.ย. 2559 ]
>> สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเลียบคลอง) หมู่ 7  [ 10 พ.ย. 2559 ]
>> ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายสะพาน หมู่ที่ ๖ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  [ 28 ต.ค. 2559 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายสะพาน หมู่ที่ ๖ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  [ 28 ต.ค. 2559 ]
>> ราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายสะพาน หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 28 ต.ค. 2559 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายสะพาน หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 28 ต.ค. 2559 ]
>> สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 3 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ)  [ 30 ส.ค. 2559 ]
>> โครงการก่อสร้างถนนดินและลงลูกรังเชื่อมต่อถนน ค.ส.ล.เดิม(ซอยเสรี) หมู่ที่ ๔ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  [ 23 ส.ค. 2559 ]
>> ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินและลงลูกรัง บริเวณคลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ ต.คานหาม  [ 23 ส.ค. 2559 ]
>> ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินและลงลูกรัง บริเวณคลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ ต.คานหาม  [ 23 ส.ค. 2559 ]
>> ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางผอบ บำรุงกิจ หมู่ 6  [ 22 ส.ค. 2559 ]
>> โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางผอบ บำรุงกิจ หมู่ 6  [ 22 ส.ค. 2559 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |