image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
>> ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(หนองโสน) หมู่ที่ 7 ตำบลคานหามอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 26 พ.ค. 2560 ]
>> ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านคานหาม ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  [ 4 เม.ย. 2560 ]
>> ราคากลางสอบราคาจ้างโครงการเทถนน ค.ส.ล. บ้านคานหาม หมู่ที่ ๔ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 3 เม.ย. 2560 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการเทถนน ค.ส.ล. บ้านคานหาม หมู่ที่ ๔ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 3 เม.ย. 2560 ]
>> ยกเลิกประกวดราคาโครงการถมดิน บริเวณที่สาธารณประโยชน์ หนองโสน หมู่ที่ ๗ บ้านวังตามั่นตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 8 มี.ค. 2560 ]
>> ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านคานหาม ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  [ 3 มี.ค. 2560 ]
>> ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านคานหาม ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  [ 3 มี.ค. 2560 ]
>> ราคากลางโครงการถมดิน บริเวณที่สาธารณประโยชน์ หนองโสน หมู่ที่ ๗ บ้านวังตามั่นตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 3 มี.ค. 2560 ]
>> ประกวดราคาโครงการถมดิน บริเวณที่สาธารณประโยชน์ หนองโสน หมู่ที่ ๗ บ้านวังตามั่นตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 3 มี.ค. 2560 ]
>> สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู กระบะสำเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต จำนวน ๑ คัน กองช่าง  [ 28 ก.พ. 2560 ]
>> ราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.คานหาม หมู่ที่ 5 บ้านโคกมะยม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 16 ก.พ. 2560 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.คานหาม หมู่ที่ 5 บ้านโคกมะยม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 16 ก.พ. 2560 ]
>> ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเบี่ยง ค.ส.ล. (ถนนเลียบคลอง) หมู่ที่ 1 บ้านคานหาม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 16 ก.พ. 2560 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเบี่ยง ค.ส.ล. (ถนนเลียบคลอง) หมู่ที่ 1 บ้านคานหาม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 16 ก.พ. 2560 ]
>> ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านโคกมะยม หมู่ที่ 5และหมุ่ที่ 6  [ 26 ม.ค. 2560 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |