image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
>> ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโคกมะยม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 28 ก.พ. 2561 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนโรจนะ  [ 25 ธ.ค. 2560 ]
>> ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนโรจนะ  [ 25 ธ.ค. 2560 ]
>> ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านโคกมะยม หมู่ที่ 5,6 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 3 มี.ค. 2560 ]
>> ปปช 01 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านโคกมะยม หมู่ที่ 5,6 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 26 ม.ค. 2560 ]
>> ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านวังตาแก้ว ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 30 มิ.ย. 2560 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านวังตาแก้ว ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 30 มิ.ย. 2560 ]
>> ราคากลางโครงการถมดิน บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ หนองโสน หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 5 ก.ค. 2560 ]
>> ประกวดราคาโครงการถมดิน บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ หนองโสน หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 30 มิ.ย. 2560 ]
>> สอบราคาจ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิงบรรทุกน้ำ (รถหอน้ำ ขนาด ๑๘ เมตร) หมายเลขทะเบียน บท ๙๓๒๕ พระนครศรีอยุธยา  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
>> ราคากลางสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโคกมะยม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโคกมะยม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
>> ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างบริษัท เฉลิมชัย ออโต้ไทร์  [ 1 มิ.ย. 2560 ]
>> สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างบริษัท เฉลิมชัย ออโต้ไทร์  [ 1 มิ.ย. 2560 ]
>> ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(หนองโสน) หมู่ที่ 7 ตำบลคานหามอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 26 พ.ค. 2560 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |