image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
>> รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ) ของสำนักงานปลัด  [ 20 ม.ค. 2563 ]
>> ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ) ของสำนักงานปลัด  [ 20 ม.ค. 2563 ]
>> ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าที่สาธารณะประโยชน์ (หนองโสน) หมู่ที่ ๗ บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 7 ม.ค. 2563 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าที่สาธารณะประโยชน์ (หนองโสน) หมู่ที่ ๗ บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 7 ม.ค. 2563 ]
>> ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ)  [ 18 ธ.ค. 2562 ]
>> ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ)  [ 15 ต.ค. 2562 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถมดินบริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ (หนองโสน) หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 15 พ.ย. 2562 ]
>> รายละเอียดแนบท้ายจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(กองช่าง) (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน  [ 26 พ.ย. 2562 ]
>> จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง)(รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน  [ 26 พ.ย. 2562 ]
>> ประกวดราคาจ้างโครงการถมดิน บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์(หนองโสน) หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  [ 31 ต.ค. 2562 ]
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน  [ 15 ต.ค. 2562 ]
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถมดิน บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์(หนองโสน) หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  [ 15 ต.ค. 2562 ]
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยเสรี)หมู่ที่ 4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  [ 9 ต.ค. 2562 ]
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๕.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร บ้านวังตามั่น หมู่ที่ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 15 พ.ค. 2562 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๕.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร บ้านวังตามั่น หมู่ที่ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 4 ก.ค. 2562 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |