image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
>> สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ทาง การแพทย์ จำนวน ๑ คัน (ตามรายละเอียดคุณลักษณะ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม)  [ 29 ก.ค. 2558 ]
>> ราคากลางโครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,4,6ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 24 มิ.ย. 2558 ]
>> โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,4,6ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1)  [ 24 มิ.ย. 2558 ]
>> สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู กระบะสำเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต จำนวน ๑ คันเอกสารแนบท้าย (2)  [ 18 มิ.ย. 2558 ]
>> สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู กระบะสำเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต จำนวน ๑ คัน (1)  [ 18 มิ.ย. 2558 ]
>> เอกสารแนบท้ายประมูลจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน  [ 21 เม.ย. 2558 ]
>> ประมูลจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน  [ 31 มี.ค. 2558 ]
>> ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (แยกธรรมโศก) ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 2 มี.ค. 2558 ]
>> ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ ( ตามรายละเอียดแนบท้าย )  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานสนามฟุตซอลที่สาธาณประโยชน์ หมู่ที่ 2 (โคกระวาง) ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  [ 17 ต.ค. 2557 ]
>> โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม  [ 16 ต.ค. 2557 ]
>> ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่๑-หมู่ที่ ๙ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หมู่ที่๑-หมู่ที่ ๙ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 15 ต.ค. 2557 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |