image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
>> โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านวังตามั่น หมู่ที่ 7 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  [ 3 ธ.ค. 2558 ]
>> ราคากลางประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกระวาง หมู่ที่ 2 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  [ 3 ธ.ค. 2558 ]
>> ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกระวาง หมู่ที่ 2 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  [ 3 ธ.ค. 2558 ]
>> ราคากลางสอบราคาจ้างสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตหมู่ที่ ๔ (ซอยท็อปอินน์) ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  [ 1 ธ.ค. 2558 ]
>> สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตหมู่ที่ ๔ (ซอยท็อปอินน์) ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  [ 1 ธ.ค. 2558 ]
>> แก้ไขเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑/ ๒๕๕๙ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒)  [ 27 พ.ย. 2558 ]
>> แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E1/2559 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒)  [ 27 พ.ย. 2558 ]
>> ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ หลัง  [ 24 พ.ย. 2558 ]
>> ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ หลัง  [ 24 พ.ย. 2558 ]
>> สอบราคาซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู กระบะสำเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต จำนวน ๑ คัน  [ 12 พ.ย. 2558 ]
>> เอกสารแนบท้ายสอบราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน  [ 14 ส.ค. 2558 ]
>> สอบราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน  [ 14 ส.ค. 2558 ]
>> ราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  [ 5 ส.ค. 2558 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  [ 5 ส.ค. 2558 ]
>> เอกสารแนบท้ายสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ทาง การแพทย์ จำนวน ๑ คัน (ตามรายละเอียดคุณลักษณะ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม)  [ 29 ก.ค. 2558 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |