image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ทางเข้าศูนย์ราชการ หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 สายทาง  [ 14 ม.ค. 2564 ]  
>> ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ทางเข้าศูนย์ราชการ หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 สายทาง  [ 8 ม.ค. 2564 ]  
>> ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ทางเข้าศูนย์ราชการ หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 สายทาง  [ 17 ธ.ค. 2563 ]
>> แบบ บก 01 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  [ 5 พ.ค. 2563 ]
>> ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  [ 5 พ.ค. 2563 ]
>> ปะกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ลบ.ม.)  [ 20 ก.ค. 2563 ]
>> ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม [5  [ 19 พ.ค. 2563 ]
>> ประกาศโครงการก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม  [ 5 พ.ค. 2563 ]
>> ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคานหาม องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภออุทัย  [ 9 มี.ค. 2563 ]
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าที่สาธารณะประโยชน์ (หนองโสน) หมู่ที่ 7  [ 20 ธ.ค. 2562 ]
>> เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถังประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น  [ 19 ก.พ. 2563 ]
>> ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยเสรี)หมู่ที่ 4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
>> แบบ บก 01 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยเสรี)หมู่ที่ 4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  [ 14 พ.ย. 2562 ]
>> ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยเสรี)หมู่ที่ 4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  [ 14 พ.ย. 2562 ]
>> ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. บริเวณถนนเลียบคลองสาธารณะ หมู่ที่ ๘ บ้านวังตาแก้ว ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 13 ก.พ. 2563 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |