image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข่าวภาษี

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
  ตัวอย่ากรอกแบบแจ้งห้องว่าง (ภ.ร.ด.๔) [ 3 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  แบบฟอร์มแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.๑) [ 3 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  แบบฟอร์มแจ้งห้องว่าง (ภ.ร.ด.๔) [ 3 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  แบบฟอร์มแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) [ 3 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร [ 3 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ข้อบังคับตำบล และอัตราราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ข้อบังคับตำบล และอัตราค่าธรรมเนียมสถานที่จำหน่ายอาหาร [ 3 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ฟอร์ม คำร้อง ขอต่อ คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร [ 26 ธ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ฟอร์ม คำร้อง ขอต่อ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 26 ธ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม [ 7 พ.ย. 2559 ]

เรื่อง  ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรื่อนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย  พ.ศ.๒๕๖๐

...อ่านต่อ>>
1 | 2 |