image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข่าวภาษี

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
  ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2561 [ 3 พ.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  รับบริการยื่นแบบ และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียม รับชำระค่าน้ำประปา และค่าขยะมูลฝอย นอกสถานที่ [ 6 ก.พ. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ปี 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  พรบ.ภาษีป้าย [ 3 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  พรบ.การสาธารณสุข [ 3 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ตัวอย่างกรอกแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ตัวอย่างกรอกแบบภาษีป้าย [ 3 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ตัวอย่ากรอกแบบแจ้งห้องว่าง (ภ.ร.ด.๔) [ 3 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  แบบฟอร์มแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.๑) [ 3 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  แบบฟอร์มแจ้งห้องว่าง (ภ.ร.ด.๔) [ 3 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  แบบฟอร์มแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) [ 3 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร [ 3 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ข้อบังคับตำบล และอัตราราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 |