image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข่าวพัสดุ

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
>> ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 7 เม.ย. 2563 ]
>> ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 7 ม.ค. 2563 ]
>> ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถมดิน บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ (หนองโสน) หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  [ 21 ต.ค. 2562 ]
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถมดิน บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ (หนองโสน) หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  [ 9 ต.ค. 2562 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562  [ 1 ก.ค. 2562 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562  [ 3 มิ.ย. 2562 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562  [ 2 พ.ค. 2562 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562  [ 1 มี.ค. 2562 ]
>> แผนการจัดซื้อจัดจ้างโคงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านวังตามั่น หมู่ที่ 7 ต.คานหาม  [ 9 ม.ค. 2562 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  [ 1 มี.ค. 2562 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562  [ 1 ก.พ. 2562 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561  [ 2 ม.ค. 2562 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561  [ 1 พ.ย. 2561 ]
>> รายงานแผนการปฎิบัติงาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  [ 30 ต.ค. 2560 ]
1 | 2 |