เกณฑ์การคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 4 ธ.ค. 2562 ]