image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
 
 
     
   
     
 
     
 
  • กำนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน มีนาคม 2561
  • กำนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  • รายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ของ อบต.คานหาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  • รู้ทันโรค

 
กำนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน มีนาคม 2561   - 8 มี.ค. 2561
.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561   - 8 ก.พ. 2561
.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ของ อบต.คานหาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   - 24 ม.ค. 2561
.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
     
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนโรจนะ   25 ธ.ค. 2560   อ่านต่อ
ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนโรจนะ   25 ธ.ค. 2560   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านโคกมะยม หมู่ที่ 5,6 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   3 มี.ค. 2560   อ่านต่อ
ปปช 01 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านโคกมะยม หมู่ที่ 5,6 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   26 ม.ค. 2560   อ่านต่อ
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านวังตาแก้ว ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   30 มิ.ย. 2560   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
     
 
     
 
แจ้งร้องทุกข์เรื่องถนนซอยโรงแรมท๊อปอินท์
โดย  ณรงค์ศักดิ์ หิรัญญะเวช วันที่ 18 มี.ค. 2558 12:36:40 [ 1 / 16338 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด