image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
 
 
     
   
     
 
     
 
  • กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  • กำนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน มีนาคม 2561
  • กำนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  • รายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ของ อบต.คานหาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 
กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   - 3 พ.ค. 2561
.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน มีนาคม 2561 - 8 มี.ค. 2561
.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 - 8 ก.พ. 2561
.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
     
 
ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไม้ซุง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   17 พ.ค. 2561   อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไม้ซุง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   17 พ.ค. 2561   อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโคกมะยม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   28 ก.พ. 2561   อ่านต่อ
ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโคกมะยม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   28 ก.พ. 2561   อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนโรจนะ   25 ธ.ค. 2560   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
     
 
     
 
แจ้งร้องทุกข์เรื่องถนนซอยโรงแรมท๊อปอินท์
โดย  ณรงค์ศักดิ์ หิรัญญะเวช วันที่ 18 มี.ค. 2558 12:36:40 [ 1 / 16500 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด