image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
 
 
     
   
     
 
     
 
  • แก้ไขกำหนดการรับเอกสาร หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์
  • ประกวดราคาจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน 12 ลำ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ ประกอบประจ าเรือ จ านวน 12 ล า
  • หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพ

 
แก้ไขกำหนดการรับเอกสาร หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ - 15 มิ.ย. 2561
.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกวดราคาจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน 12 ลำ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 15 มิ.ย. 2561
.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ ประกอบประจ าเรือ จ านวน 12 ล า - 15 มิ.ย. 2561
.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
     
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโคกมะยม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   15 มี.ค. 2561   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน 12 ลำ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม   3 ก.ค. 2561   อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน 12 ลำ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15 มิ.ย. 2561   อ่านต่อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ ประกอบประจ าเรือ จ านวน 12 ล า   15 มิ.ย. 2561   อ่านต่อ
รายละเอียดคุณลักษณ์การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน ๑ คัน   27 มิ.ย. 2561   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
     
 
     
 
แจ้งร้องทุกข์เรื่องถนนซอยโรงแรมท๊อปอินท์
โดย  ณรงค์ศักดิ์ หิรัญญะเวช วันที่ 18 มี.ค. 2558 12:36:40 [ 1 / 16586 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด