image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 
 
   รับเรื่องร้องเรียนทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม
** กรอก ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อีเมล ที่สามารถติดต่อกลับได้ และเรื่องร้องเรียนทุจริต
หัวข้อเรื่อง*
เลขประจำตัวประชาชน*: - - - - *
ชื่อ-นามสกุล*
ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
กรุณาระบุที่ e-mail ที่ถูกต้องเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องกลับไปที่ e-mail ดังกล่าวในกรณีที่ต้องการติดต่อกลับ
รูปภาพ
(ขนาดไม่เกิน 50 KB,นามสกุล jpg และ gifเท่านั้น)
รายละเอียด* ขึ้นบรรทัดใหม่ กด shiftและenter
กรอกตัวเลขในภาพ* ขึ้นบรรทัดใหม่ กด shiftและenter
กรอกตัวเลขในภาพ*